AAA Protocol

AAA Protocol ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ส่วน คือ

>Authentication

>Authorization

>Accounting

โดยแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้ดังนี้

>Authentication คือ กระบวนการตรวจสอบตัวตน เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ โดยวิธีการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีหลายวิธีตามความเหมาะสม และความสะดวกในการใช้งาน โดยมีวิธีการดังนี้

-Password

-PIN Code

-Biometric trails

-One-time Password

-Public-key cryptography

-Digital Signature

-Quiz

>Authorization คือกระบวนการสิทธิว่าสามารถใช้งานบริการของระบบได้อย่างไรบ้าง ตาม Policy ของแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม ซึ่งในการตรวจสอบสิทธิจะอ้างอิงจากการ Authentication ก่อน เช่น User1 ทำการ Login เข้าสู่ระบบโดยขั้นตอนแรกต้องผ่านการ Authentication เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนก่อน เมื่อทำการ Authentication ได้สมบูรณ์แล้วก็จะทำการตรวจสอบ Authorize ว่ามีสิทธิในการใช้บริการอะไรได้บ้างตามที่กำหนด

>Accounting คือกระบวนการเก็บข้อมูลและบันทึกว่าแต่คน หรือแต่ละกลุ่มได้ใช้บริการหรือได้ดำเนินการอะไรในระบบบ้าง เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ หรือนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนด Policy

AAA Protocol

>DIAMETER

>RADIUS

>TACACS

>TACACS+

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: